top of page

POISTENIE - GALILEO EVEREST

JEDNODUCHÉ DOJEDNÁVANIA
POISTENIE CIEST

GettyImages-1156930511.jpeg

Poistenie Galileo Everest One Click je nástrojom pre jednoduché dojednávaní poistenia ciest, storna prepravných dokladov a liečebných nákladov k rezerváciám leteniek.

GALILEO EVEREST 2003 FROMPAGE

Podsystém základného programového modulu Galileo Everest umožňujúci návštevníkom Vašich agentúrnych webových stránok dojednať poistenie online.

GALILEO EVEREST 2003 INTEGRATE

Podsystém základného programového modulu, ktorý umožňuje XML dátovú komunikáciu s rezervačnými systémami. Obojstranná komunikácia systémov prebieha za účelom odoslania dát do GE2003 Integrate a vrátenie požiadavky späť rezervačnému systému do ucelenej objednávky služieb.

Brand Elements Icon Set Functional Sand_Upload - Download.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Travel Insurance.png
bottom of page