top of page

Vyžiadanie služby pre viac cestujúcich

Ak žiadate pre svojich klientov doplnkové služby (napr. BAGGAGE) kde je v rezervácií viac cestujúcich, vložte do rezervácie služby postupne.

Napr. v prípade tejto rezervácie je možné vyžiadať Baggage maximálne pre 4 cestujúcich naraz (najlepšie teda na trikrát).

Postup:

 

Vyžiadať službu pre cestujúcich 1-3, uzavrieť a znova rezervovať (R.XY, ER)

Vyžiadať službu pre cestujúcich 4-6, uzavrieť a znova rezervovať (R.XY, ER)

Vyžiadať službu pre cestujúcich 7-9, uzavrieť a znova rezervovať (R.XY, ER)

  

93SQ54/76 BRQNH N921760 AG 99999992 20OCT                      

  1.1NOVAK/JANMR   2.1NOVAKOVA/JANAMRS   3.1NOVAKOVA/JITKAMRS  

  4.1NOVY/JANMR   5.1NOVA/JANAMRS   6.1NOVACEK/FANDAMR         

  7.1NOVACEK/IGORMR   8.1NOVACKOVA/JIRINAMRS   9.1NOVAK/JOSEFMR

  1. KL 1838 R  10MAR VIEAMS HK9  0655   0900  O*       E TH  4 

  2. KL 1173 R  10MAR AMSTRD HK9  1010   1225  O*       E TH  4 

          OPERATED BY KLM CITYHOPPER                            

  3. KL 1172 Y  20MAR TRDAMS HK9  0615   0840  O*       E SU  3 

          OPERATED BY KLM CITYHOPPER                            

  4. KL 1847 Y  20MAR AMSVIE HK9  1430   1615  O*       E SU  3 

  

Ak je požadovaných  služieb príliš veľa naposledy, dôjde k tomu, že služba nebude v Travelport+ potvrdená-bude mať stále status PN.

 

FAQ

 

Neviete ako rezervovať a zaplatiť platený "seating"?

Príklad nájdete v priloženom súbore "EMD-placenySeating".

 

Viete ako zobraziť sales report len s vystavenými EMD?

HMPR*EMD

 

A ako zobraziť informácie k EMD bez toho, aby ste mali otvorenú rezerváciu?

EMDD0571815726305 

 

Ako postupovať keď bola kúpená batožina a došlo k zmene letenky?

 

  1. Zmena letu + výmena letenky

  2. Vyžiadanie služby (DAS) do rezervácie - tým dôjde  k pridaniu SSR (napr. ABAG - podľa dopravcu). Pred vyžiadaním treba zrušiť už existujúce SSR (pokiaľ v rezervácii stále je). Vstup napr: SI.ABAG @

  3. Výmena EMD s novým číslom letenky:

 

EMDI/IC0579902019952/EXE0579992063286/FS

IC0579902019952 – nové číslo letenky

EXE0579992063286 – původní EMD

FS – form of payment

 

Ako vyžiadať group depozit pre skupinu EK?

Najprv vytvorte pasívnu rezerváciu , netreba vkladať mená jednotlivých cestujúcich.

 

Potom vložte SVC segment:

0SVCEKEK1PRG31JAN-NG/D/997/GROUP DEPOSIT/126400   

A vystavte:

EMDI/SM1/FS/ER-IQ7XZW (ER označuje endorsaci, IQ7XZW je kod EK rezervace)

 

prípadne EMDI/SM1/FS/ER-TCxxxxxx (ak máte tour code)

 

V rezervácii musíte mať  vložený vendor lokátor dopravcu:

RL.EK*IQ7XZW (IQ7XZW je kod EK rezervace)

bottom of page