top of page

SMARTPOINT

PREDAJ CESTOVNÝCH SLUŽIEB, ĽAHKO

GettyImages-533190875.jpeg

Cestovné kancelárie by nemali tráviť čas opakovanými sa manuálnymi úlohami. Travelport Smartpoint poskytuje agentom viac možností, vyšší predajný potenciál a viac času, aby sa mohli sústrediť na to, ako potešiť cestujúcich.

PREČO SMARTPOINT?

Brand Elements Icon Set Functional Sand_
Brand Elements Icon Set Functional Sand_
Brand Elements Icon Set Functional Sand_
Brand Elements Icon Set Functional Sand_

NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI

Vďaka Travelport Smartpoint máte prístup k viac cestovným produktom a službám, a môžete tak zvyšovať hodnotu každej cesty a dať svojim klientom viac možností.

Travelport za vás urobí všetku ťažkú prácu, pretože konsoliduje dáta z niekoľkých zdrojov na jednom mieste.

ZVLÁDNETE TOHO VIAC

Ľahko použiteľný nástroj, kde môžete na jednom mieste porovnávať, knihovať a upravovať cesty. Travelport Smartpoint tiež ponúka rad desktopových pluginov, vďaka ktorým sú refundácie a výmeny rýchlejšie a ľahšie.

ZAROBTE VIAC

Cesty sú výnosnejšie, ak sa k nim pridávajú dodatočné služby. Travelport Smartpoint pomáha zaistiť prácu so zložitými produktmi leteckých dopravcov tak, aby ich agenti mohli porovnávať a rozumeli im. Nemusí sa tak sústrediť len na cenu. Vy zarobíte viac a zákazník zostane spokojný

FUNGUJE TAK, AKO POTREBUJETE

Agenti si môžu voliť z rôznych nastavení tak, aby sa im pracovalo pohodlne. Travelport Smartpoint podporuje kryptické aj grafické rozhranie a dokonca pri práci sa môžete medzi nimi  prepínať.

VLASTNOSTI SMARTPOINTU

Cestujúci prichádzajú k travel agentom pre radu a informácie, ku ktorým sami nemajú prístup. Travelport Smartpoint vám dáva do rúk nástroje, vďaka ktorým pomôžete cestujúcim nájsť tie najlepšie služby a predáte im ich viac:

Prístup k leteckým dopravcom, hotelom a požičovniam áut po celom svete

Podpora kryptického i grafického rozhrania

Personalizované workflow a pluginy

Jednoduchšie, rýchlejšie refundácie a výmeny

Nástroje pre predaj hotelov s bohatým obsahom, vrátane obrázkov, máp, auto i pešej navigácie a mnoho ďalšieho.

Najnovšia aktualizácia k miestnym opatreniam proti covid-19

Prístup k NDC obsahu

Intersect.png
Intersect.png

Už nemusíme tráviť hodiny technickými školeniami. Smartpoint skvelo pasuje do našej firemnej kultúry, ktorá je zameraná na zákazníkov, a uľahčuje nám ich obsluhu.

Leadership team
Fox World Travel

bottom of page