top of page

Správy z helpdesku – povinné prvky v TK rezervácií, výmena EMD-A, dočasné tarifné podmienky


Vážení užívatelia,


dnes by sme vám radi pripomenuli ako vkladať do rezervácií Turkish airlines kontakty na cestujúcich a ako správně vymeniť EMD vystavené na službu. A taktiež vás zoznámime s TEMPORARY EMERGENCY OVERRIDE PENALTY RULES.


1. Kontakty TK


a) SSR CTCM – telefónne číslo mobilu cestujúceho


SI.P1/SSRCTCMYYHK1/602602602

SI.P1/SSRCTCMYYHK1/602602602/CZ


P1 označuje cestujúceho

YY je kód dopravcu YY je kód dopravcu (môže sa použiť aj YY pre rozoslanie informácie na všetkých dopravcov v rezervácii)

CZ je preferovaný jazyk (ISO kód)


b) SSR CTCE – email na cestujícího


SI.P1/SSRCTCEYYHK1/email//adresa.cz

SI.P1/SSRCTCEYYHK1/email//adresa.cz/CZ


P1 označuje cestujúceho

YY je kód dopravcu (môže sa použiť aj YY pre rozoslanie  informácie na všetkých dopravcov v rezervácií)

CZ je preferovaný jazyk (ISO kód)

@ v emailovej adrese je nahradený dvoma lomítami (//)


CTCM a CTCE nesmie byť vložený vo formáte OSI!

Takto vložené kontaktynutné prevystavenieletenky.

Ďalej musí byť vložený SSR DOCS (v požadovanom formáte s písmenom H ako middle name.)


príklad vstupu: SI.P1/SSRDOCSYYHK1/////12JUL76/M//NOVAK/JAN/H


NO OSI EXISTS                                                  

** MANUAL SSR DATA **                                           

  1. SSRCTCMTK HK  1 /602602602-1KLIMOVA/MISA MRS              

  2. SSRCTCETK HK  1 /PETR.NOVAK//SEZNAM.CZ-1NOVAK/PETR MR

  3. SSRDOCSTK HK  1 /////XXXXXXX/M//NOVAK/PETR/H-1NOVAK/PETR MR


Pokiaľ nie sú tieto požiadavky splnené letenku nie je možné vystaviť ani vymeniť a odpoveď od dopravcu môže byť: VENDOR MSG: LINK PROCESSING ERROR nebo SYNTAX ERROR.


2. Výměna EMD-A

Jak postupovat, pokud byla zakoupena zavazadla a došlo ke změně letenky?


Ako postupovať  pokiaľ bola zakúpena batožina a došlo k zmene letenky?


Zmena letu + výmena letenky.

Vyžiadanie služby (DAS) do rezervácie – tým dôjde k pridaniu SSR (napr. ABAG – podľa dopravcu). Pred vyžiadaním je treba zrušiť už existující SSR (pokiaľ v rezervácií stále je). Vstup napr.: SI.ABAG@

Výmena EMD s novým číslom letenky: EMDI/IC0579902019952/EXE0579992063286/FS


IC0579902019952 – nové číslo letenky

EXE0579992063286 – pôvodné EMD


3. TEMPORARY EMERGENCY OVERRIDE PENALTY RULES

Vzhľadom k súčasnej situácií COVID-19 poskytlo ATPCO dopravcom možnosť vkladať do tarifných podmienok dočasné podmienky tzvTEMPORARY EMERGENCY OVERRIDE PENALTY RULESu historických tarifoch. Záleží na dopravcovi, či túto možnosť využije.

U historických tarifoch dopravca, ktorý túto možnosť využil sa môžete stretnúť s takto uvedeným textom, kde na začiatku sú dočasné podmienky a pod nimi podmienky pôvodné:


napr. FD30SEP20TSN/LO.T16SEP20


>FN*1/16                                                        

001 PRGTSN 30SEP20 LO CZK     3700 UANEY60  STAY- V/12MBK-U     

16. PENALTIES                                                  

*** TEMPORARY EMERGENCY OVERRIDE PENALTY RULES ***              

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED                                      

  CHANGES                                                      

    ANY TIME                                                   

      CHANGES PERMITTED FOR REISSUE/REVALIDATION.               

         NOTE -                                                 

          SALE RESTRICTION   10SEP20-31DEC20                    

          --------------------------------------------------    

          -------                                               

          WAIVERS MUST BE EVIDENCED BY                          

          DEATH CERTIFICATE                                    

          -------------------------------------------           

          CHARGE  APPLY PER TRANSACTION                         

          ------------------------------------                  

          REBOOKING/REISSUE IS A                                

          ROUTING/DATE/FARE BASIS/                              

          FLIGHT MODIFICATION.                                 

          REBOOKING/REISSUE MUST BE                             

          MADE BEFORE DEPARTURE OF THE                         

          FLIGHT BEING CHANGED.                                 

          ------------------------------------                  

          FARE CAN BE REISSUED TO OTHER                        

          INTERNATIONAL FARES                                   

          THAT ARE EQUAL OR HIGHER THAN THE                     

          ORIGINAL FARES                                        

          - EXCEPT FTC PRO/BRO/ZRO                              

          ALL CONDITIONS OF THE NEW FARE                        

          MUST BE MET                                           

          AND PASSENGER PAYS THE DIFFERENCE                     

          IN FARE PLUS CHANGE OF RESERVATION                    

          FEE IF ANY APPLIES.                                  

          -----------------------------                         

          IN CASE OF FARE COMBINATIONS                          

          CHARGE THE HIGHEST                                   

          FEE OF ALL CHANGED FARE COMPONENT                    

          -------------------------------                       

          CHANGE OF FARE BREAK POINT                           

          PERMITTED - TICKET MUST                               

          BE EXCHANGED MANUALLY.                                

          -------------------------------                       

                // IN THE EVENT OF NO SHOW //                   

            WHEN CHANGES ARE REQUESTED                         

          AFTER DEPARTURE                                      

            OF THE ORIGINALLY SCHEDULED                        

          FLIGHT                                               

          - WHOLE TICKET MUST BE                                

          RECALCULATED FROM THE POINT                           

          OF ORIGIN AND FARE ON A FARE                          

          COMPONENT PASSENEGER                                  

          IS NO SHOW MUST BE UPGRADED TO                        

          ANY FTC EU/WU/BU                                      

          OR FULL BUSINESS INTERNATIONAL                        

          FARES / AND                                          

          PASSENGER PAYS THE DIFFERENCE IN                      

          FARES.                                               

          OR                                                   

           - TICKET MUST BE REFUNDED -                          

          CANCELLATION RULES                                    

          APPLY                                                

*** ORIGINAL PENALTY RULES ***                                  

BETWEEN AREA 2 AND AREA 3 FOR -NEY TYPE FARES   NOTE - GENERAL  

RULE DOES NOT APPLY                                             

  CANCELLATIONS                                                

    ANY TIME                                                   

      TICKET IS NON-REFUNDABLE IN CASE OF CANCEL/NO-SHOW/      

        REFUND.                                                 

      WAIVED FOR DEATH OF PASSENGER OR FAMILY MEMBER.          

         NOTE -                                                

          --------                                              

          WAIVERS MUST BE EVIDENCED BY DEATH CERTIFICATE.       

          REFUND OF UNUSED FEES AND TAXES PERMITED.            

          --------                                              

          FULL REFUND PERMITTED BEFORE DEPARTURE IN CASE OF     

          REJECTION OF VISA.                                    

          EMBASSY STATEMENT REQUIRED.    

          atd                       

          --------------------------------------                


S pozdravom

Váš Travelport

0 comments
bottom of page