top of page

COMMISSION MANAGER

SPRÁVA PROVÍZIÍ

GettyImages-1044110244.jpeg

Spravujte provízie od leteckých spoločností na jednom mieste a ľahko ich vkladajte do PNRov.

Už žiadna ADM, už žiadne ušlé tržby.

VŽDY SPRÁVNE ZADANÉ PROVÍZIE

Provízie sú čím ďalej zložitejšie. Často sú na konkrétne triedy a majú ďalšie špeciálne parametre, takže môže pri ich zadávaní dochádzať k chybám. Nechajte to na Commission Manageru a buďte si istí, že zadaná provízia bude vždy správna.

ŽIADNE ZLOŽITÉ PROVÍZIE

Môže sa stať, že vaši operátori zložitejšie provízie ani neaplikujú, pretože sú v takom zhone, že na to jednoducho nemájú čas. Práve tieto zložitejšie provízie ale často bývajú najzaujímavejšie, takže prichádzajú o peniaze. To sa s Commission Managerom už nestane. Vaši operátori budú tiež viac v pohode a ocenia  to hlavne vaši klienti, ktorí vás radi odporúčia a radi sa budú vracať.

NEOCENITE'LNÁ

ÚSPORA ČASU

Commission Manager znamená výraznú úsporu času, pretože musí mať provízie niekde uložené, dohliadnuť, aplikovať - to všetko vezme veľa času. Takto môžu vaši operátori ľahko kliknúť na tlačidlo priamo v Smartpointe, vypočíta sa správna provízia a uloží sa do rezervácie.

Brand Elements Icon Set Functional Sand_
Brand Elements Icon Set Functional Sand_
Brand Elements Icon Set Functional Sand_

ADMIN ZÁZEMIE,
NASTAVOVANIE PROVÍZIÍ

Provízia vám pomôžeme nastaviť v zázemí Commission Managera. Buď je tam môžete nechať bez zmien, alebo ich môže upravovať niekto z Vášho tímu, kto už sa v províziách vyzná a má potrebné znalosti.

SMARTPOINT PLUGIN

Akonáhle sa operátor chystá pripraviť vystaviť letenku, plugin mu umožní, aby priamo v prehliadači Travelport Smartpoint klikol na tlačidlo CMCalc, a Commission Manager automaticky spočítá  províziu pre danú rezerváciu. Ak klikne na tlačidlo CMStore, provízia sa nielen spočíta, ale je  rovno uložená do ocenenej masky rezervácie. Jediné, čo teda operátor potrebuje je kliknúť.

COMMISSION MANAGER

API

K dispozícii je tiež API, čiže programátorské rozhranie, ktoré vám umožňuje túto funkcionalitu napojiť na vlastný online vyhľadávač, alebo iný systém, ktorý ste si vyvinuli sami. Môžete tak ľahko iný systém obohatiť o možnosť automaticky počítať vaše provízie od leteckých spoločností. Pozrite sa na dokumentáciu.

Brand Elements Icon Set Functional Sand_
Brand Elements Icon Set Functional Sand_
Brand Elements Icon Set Functional Sand_

BEZ COMMISSION MANAGERA

A S COMMISSION MANAGEROM

Ako vyzerá bežná prehliadka agentúr? Predstavte si kanceláriu plnú operátorov, kde každý má svoje provízie uložené v rôznych tabuľkách programu Excel, alebo na papieroch. V lepšom prípade má agentúra zdieľané súbory, do ktorých operátori nazerajú a zisťujú, ktorú províziu do systému vložiť.

Niekedy má agentúra dokonca naviac ďalšie zodpovednú osobu, ktorá rezervácie prechádza a kontroluje, či boli provízie správne aplikované. To pre vás znamená náklady navyše.

V neposlednom rade môžete používať vlastný online vyhľadávač. Pokiaľ umožňujete cestujúcim, aby im bola letenka vystavená automaticky, potrebujete, aby sa vkladali provízie. Potrebujete teda ďalšieho človeka, ktorý bude provízia prepisovať do nastavenia v zázemí online vyhľadávače.

Commission Manager toto všetko zaistí za vás. Predstavte si, že existuje iba jedno miesto, kde nastavíte províziu. Jednoduchý formulár, ktorý zvládne obsluhovať jediný človek, ktorý vo vašom tíme zodpovedá za to, že  zhromažďuje informácie od leteckých spoločností o vašich províziách a zadáva ich do aplikácie.

Pravdou je, že vaši operátori nemusia provízie nikde dohľadávať - ​​objavia sa automaticky v Smartpointe v rezerváciách, ktoré sa chystajú vystaviť. Šetrí sa tak obrovské množstvo času a eliminuje prípadné chyby.

Takto nastavené provízie  sa tiež automaticky aplikujú pre nastavenie vášho online vyhľadávača, alebo akéhokoľvek iného systému, ktorý používa. Pravdou je, že vaše provízie sú všade rovnaké, sú správne aplikované a ani pri zložitejších províziách nemusí váš tím premýšľať ako ich aplikovať.

COMMISSION MANAGER V AKCII

Pozrite sa na explainer a spoznajte podrobnejšie jednotlivé funkcionality.

bottom of page