top of page

POISTENIE - GALILEO EVEREST

JEDNODUCHÉ DOJEDNÁVANIA
POISTENIE CIEST

GettyImages-1156930511.jpeg

Poistenie Galileo Everest One Click je nástrojom pre jednoduché dojednávania poistenia ciest, storna prepravných dokladov a liečebných nákladov k rezerváciám leteniek.

Brand Elements Icon Set Functional Sand_

POISTENIE JEDNÝM KLIKNUTÍM

Obrovskou výhodou tohto nástroja je integrácia do aplikácie Travelport Smartpoint. Agent jednoduchým jedným kliknutím vyvolá okno poistenia k aktuálnej rezervácií, kde sú už načítané potrebné údaje o cestujúcich a vyberie najvhodnejší poistný produkt, ktorý ľahko zarezervuje. Po úhrade poistenia klientom agent objednávku aktivuje a tá je odoslaná do poisťovne.

Klient následne automaticky dostane potvrdenie o poistení a asistenčné kartičky (doklady o poistení), a to buď vytlačené agentom, alebo e-mailom. Produkt Galileo Everest One Click využíva špeciálne poistné produkty Slovenskej Poisťovne a ERC Európskej poisťovne vyvinuté najmä pre predajcov leteniek.

VEĽA VÝHOD PRE VÁS

Nulové obstarávacie a prevádzkové náklady, používanie zadarmo

Zaujímavá provízie z predaja

Jednoduchá obsluha a minimálne požiadavky na zaškolenie

Voľba najvhodnejšej sadzby v závislosti na výške stornopoplatku a automatický výpočet poistného

Vloženie minima nutných dát o poistených osobách

Možnosť dojednať samostatné poistenie storna letenky

ERV-logo-png.webp
bottom of page