top of page

POJMY A SKRATKY

NECH SA V TOM VYZNÁTE

GettyImages-643644006.jpeg

Global Distribution System / Central Reservation System (GDS/CRS)

je globálny distribučný systém, ktorý umožňuje automatizované transakcie medzi poskytovateľmi služieb (aerolínie, hotely, autopožičovne ..) a cestovnými kanceláriami. GDS umožnuje agentúram prístup k informáciám o letových poriadkoch cenách a tak vytvárať rezervácie leteniek, ubytovania, vlakových lístkov a rezervácie áut z autopožičovní. V Európe sú najrozšírenejšími GDS spoločnosťami Travelport, Amadeus a Sabre.

 

IATA (International Air Transport Association)

je združenie medzinárodných leteckých dopravcov, ktoré pomáha dopravcom vytvárať pravidlá vzájomnej spolupráce a tiež spolupráce medzi dopravcami a cestovnými kanceláriami.

OW (One Way)

je jednosmerná cesta / cestovné, kedy cesta vychádza z určitého bodu, vedie len jedným smerom a nevracia sa späť.

 

RT (Round Trip)

sú cesty uskutočnenej letecky z bodu začiatku cesty a späť do rovnakého bodu.

CT (Circle Trip)

je definovaný ako nadväzné okružná letecká cesta iná ako RT.c

 

RTW (Round-the-World fares)

sú cesty okolo sveta. V itinerári sú body zo všetkých troch IATA oblastí a cestujúci musia fyzicky absolvovať cestu cez oba oceány - Atlantik a Pacifik.

ADVP (Advance Purchased Period)

je časové obdobie , ktoré určuje, ako dlho pred odletom sa musí letenka najneskôr vystaviť. Je udaná počtom dní 7, 14, a pod.

BSR (Banker‘s Selling Rate)

je kurz používaný systémom na prepočet jednotlivých mien.

RBD (Reservation Booking Designator) – knihovacie triedy

BSP -  Billing and Settlement Plan – IATA proces zúčtovanie platieb medzi agentúrami a leteckými spoločnosťami.

GMT (UTC) – Greenwich Mean Time (Universal Time Coordinated) je čas na nultom poludníku (nultý poludník prechádza miestom Greenwich v Anglicku).

MCT Minimum Connecting Time – minimálna doba potrebná pre prestup z jedného letu na iný

PNR / Vendor Locator - číslo rezervácie (Passenger Name Record / booking file)

MPM - Maximum Permitted Mileage – maximálne povolené míle z bodu začiatku do miesta určenia daného tarifného komponentu

TSA - Transportation Security Administration - výraz je používaný v súvislosti s vkladaním dátumu narodenia cestujúceho do rezervácie (SSR DOCS)

APIS – pasové údaje v rezervácii

FOID – form of ID, číslo dokladu, ktorým sa cestujúci preukáže pri odbavení.

DOB (Date of Birth) – dátum narodenia

UMNR - unaccompanied minor - je samostatne cestujúci dieťa spravidla vo veku od 5 do 14 rokov.

Stopover

je bod, kde cestujúci preruší cestu na dobu dlhšiu ako 24 hodín.

Transfer (tiež tranzit)

je bod prestupu (no-stopover).

Direct Flight – priamy let, ktorý je operovaný pod všetkými číslicami z miesta odletu až do konečnej destinácie (môže mať medzipristátie).

Non-Stop Flight – je priamy let bez medzipristátia

Inbound – cesta späť, cesta z cieľovej destinácie do bodu začiatku cesty

Outbound – cesta z bodu počiatku do cieľovej destinácie

Destination

je konečný (cieľový) bod cesty.

 

Origin

je bod začiatku cesty.

Open Jaw

sú tzv. neúplné cesty, kde letecká preprava je prerušená úsekom inej prepravy (napr.pozemnej,vlakovej).

Minimum Stay

je počet dní, ktoré najmenej musia cestujúci stráviť pobytom v otočnom bode (alebo v bode stopoveru), počítané odo dňa nasledujúceho po dni príletu.

SU (Sunday Rule)

čiže pravidlo nedeľného návratu. Pri aplikácii tohto pravidla môže cestujúci nastúpiť spiatočnú cestu najskôr nasledujúcu nedeľu po dni prílete do otočného bodu (nutnosťou je noc strávená v destinácii zo soboty na nedeľu).

Maximum stay

je doba maximálnej platnosti príslušnej tarify (maximálna doba pobytu v destinácii). Počíta sa  od nástupu cesty.

Rebooking

je zmena dátumu, alebo čísla letu v rezervácii.

Revalidácia

je zmena dátumu, alebo čísla letu pri elektronických letenkách bez výmeny leteniek (číslo letenky je stále rovnaké).

Reissue (prevystavenie)

je zmena letenky výmenou za novú letenku (zmení sa číslo letenky).

Voluntary změna - dobrovoľná zmena  – zmena je vykonaná na žiadosť cestujúceho

Involuntary  zmena – nedobrovoľná zmena - letecká spoločnosť zmení letový poriadok (zmena  času, zruší let  a pod.)

Rerouting

je zmena trasy itinerára, kedy je nutné převystavení letenky.

 

Baggage Allowance – povolené množstvo, alebo váha batožiny , ktoré si môžu vziať cestujúci bezplatne do lietadla (do batožinového priestoru).

Cancelation fee – storno poplatok - poplatok za zrušenie letenky

 

Rebooking fee – poplatok za zmenu letenky

Code share flight – let, na ktorom sú  miesta rozdelené medzi najmenej dve letecké spoločnosti (let operovaný iným  dopravcom na ktorom má zmienený dopravca vyblokovanú  časť kapacity

Domestic flight – let v rámci jednej krajiny

Segment

je letový úsek. GDS získava za každý preletená segment províziu od dopravcu.

Waiting list – čakacia listina je zoznam cestujúcich, ktorí majú záujem o miesta za určitú cenu, ktoré sú aktuálne vypredané.

Itinerár - harmonogram cesty, kde si cestujúci nájde podrobné informácie o svojom lete.

No show – cestujúci, ktorý sa nedostal k odletu.

bottom of page