top of page

Správy z helpdesku – EasyPay v Galileu


Vážení užívatelia, radi by sme vás zoznámili s tým ako v Galileu používať EasyPay. Pri vystavení letenky platenej EasyPay kartou postupujte ako pri platbekreditnou kartou. Napr. TMU1FEP161122334455667*D1020 EP = označenie karty EasyPay Pokiaľ voidujete letenku zaplatenú kreditnou kartou (bežná, EasyPay), zostávana karte blokácia čiastky po dobu niekoľkých dní (3-5). Ak chcete túto blokáciuuvoľniť, postupujte nasledovne:

  1. Void letenky: TRV/0649903484850

  2. Uvoľnenie blokácie: JVRCA5XXXXXXXXXXX12555/A656455

JVR = vstup CA5XXXXXXXXXXX1255 = číslo kreditnej karty 656455 = autorizačný kód Odpoveď systému: AUTH 656455 REVERSED Autorizačný kód (approval code) nájdete v letenke za číslom kreditnej karty:


Autorizačný kód vkladajte tak ako je zobrazený. Ak je kód napr. 003456 je potrebné uviesť i nuly na začiatku (nesmie sa použiť len 3456). Pokiaľ dôjde k automatickému VOID-u, tj. dopravca po vstupe TKP zamietne vystavenie letenky a letenka je automaticky VOID na HMPR, je autorizačný kód platby zobrazený len po vstupe TKP. Príklad: vystavenie letenky v rezervácií chýba SSR informácia a dopravcavystavenie zamietne po vstupe TKP:

TKP Odpoveď systému: červeným je označený autorizačný kód. Tento kód použijete pre ďalšie vystavenie letenky ( alebo zrušenie blokácie):

Použitie autorizačného kódu pri ďalšom vystavení. Autorizačný kód vložte do TMU za číslo karty a dátum platnosti: TMU1FEP373900000001255*D1222*A886259 S pozdravom Váš Travelport


0 comments
bottom of page