top of page

Správy z helpdesku – skupiny LO a ocenenie tarify s batožinouVážení užívatelia, na základe vašich dotazov posielame rady z helpdesku a horúce novinky. 1. Vytvorenie skupinovej rezervácie – dopravca LOT:

  1. Zobrazte availabilitu pre daný let bežným vstupom (A…….. *LO)

  2. Naknihujte požadovaný počet miest, napr.: N29G1 (29 miest, trieda G na riadku 1)

  3. Vložte meno skupiny, napr.: N.G/29GROUPNAME

  4. Vložte SSR GRPF: SI.LO*GRPF LO FARE BASIS GIT

  5. Dodajte povinné prvky: telefón, ticketing, atď.

  6. Podpíšte a uzavrite

2. Ocenenie batožiny – nový vstup CI-BAGG Často se nás pýtate: „Ako máme oceniť tarif s batožinou?“ Vzhľadom k rozdielnému vkladaniu tarifných podmienok existuje niekoľko vstupov a skúšať všetky je pre vás časove náročné. Na našom helpdesku sme zhromaždili pravidlá tarifov s batožinou najčastejšie používaných dopravcov a združili sme ich pod jeden unikátny vstup. Vďaka nemu môžete jednoduchšie a rýchlejšie vyhľadať tarify s batožinou. Pre ocenenie s batožinou používajte prednostne nasledujúce vstupy: >FSPRG18MARPAR30MARPRG+CI-BAGG (vyhľadanie letovs batožinou) >FQBB/CI-BAGG nebo FQ/CI-BAGG (ocenenie rezervácie) >FQA/CI-BAGG (ocenenie rezervácie FQA) >FDMUCROM14NOV/CI-BAGG (vyhľadanie tarifu z Fare Display) Batožinové tarify neustále sledujeme a podmienky v internom dokumente aktualizujeme. Pokiaľ sa vám nepodarí váš itinerár pomocou nového vstupu oceniť, použite zatiaľ používané vstupy a informujte nás. Pravidlo pridáme, aby každý mohol využívať nový benefit. 3. Nedarí sa vám oceniť QS rezerváciu tarifom s batožinou vyššie uvedeným vstupom? Zde nájdete ďalšiu možnosť ako oceniť.

Váš Travelport

0 comments

Comments


bottom of page