top of page

Správy z helpdesku – Postup pre prevedenie letenky ČSA na EMDVážení používatelia,


radi by sme vás informovali, že teraz je už možné previesť ČSA nepoužité letenky na EMD a toto EMD následne použiť pre platbu/čiastočnú platbu inej letenky. Musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  • Pokiaľ sa jedná o letenku, ktorá bola už prevystavená, je nutné do PNRu doplniť spôsob platby aj keď žiadna platba sa neuskutoční. Doplnenie FOP do PNR sa vykoná napr. Vstupom: >F.S<

  • K vystaveniu letenky oproti EMD je možné použiť aj EMD vystavenej na iné meno.

  • Výmenu je potrebné vykonať v PNRi, kde je naknihovaný aspoň jeden segment. Môže byť použitý pasívny segment - postup je uvedený v dokumente nižšie. Ak už neexistuje pôvodný PNR, je možné vytvoriť PNR nový opäť s akýmkoľvek pasívnym segmentom a skutočným menom cestujúceho.

Celý postup, ako previesť letenku na EMD, aj ako použiť EMD k úhrade novej letenky, nájdete tu.

Váš Travelport

0 comments
bottom of page