top of page

Správy z helpdesku – Postup pre prevedenie letenky ČSA na EMD – doplňujúce informácieVážení užívatelia, po ďalších podrobných testoch by sme ešte radi doplnili informácie rozoslané v predošlom „newsletteru“ minulý týžden týkajúci sa prevedenia nepoužitej letenky na EMD. 1/ Pokiaľ ešte existuje pôvodný PNR s TUR segmentom je možné ho použiť a nie je treba dodávať pasívny segment. EV9CC2/37 BRQNH N347373 AG 99999992 02JUL 1.1KLIMOVA/MISA MRS 1. TUR OK BK1 PRG 31JUL-RETENTION LINE DUE TO CORONA FONE-PRGT*222252419 FOP -S TKTG-T* 2/ Ďalšia možnosť je použiť „AUXILIARY“ segment, opäť bez pasívneho segmentu. >0ATXOKNN1PRG02JUL-VOLNY TEXT< VJC2SX/5N QSBGN V5A5N AG 99999992 02JUL 1.1KLIMOVA/MISA MRS 1. ATX OK PN1 PRG 02JUL-TKT 064 9903 699499/500 ** EMAIL ADDRESS EXISTS ** >*EM· FONE-PRGT*222252419 TKTG-T* 3/ Pasívny segment je možné taktiež použiť, ale musí to byť neexistujúcí let inak sa vráti NO od dopravcu.

4/ ČSA vyžaduje pri vystavení EMD použiť „endorsačnú rubriku“ s textom COVID 19. >EMDI/EXED0649903699500/ER-COVID 19/PE-R/P1< 5/ Zároveň je možné si poslať EMD „receipt“ na mailovú adresu uvedenú v PNRi. 6/ Pokiaľ sa na EMD prevádza letenka, ktorá už bola jeden alebo viackrát vymenená je potrebné do PNRu doplniť akýkoľvek spôsob platby i keď žiana platba sa neuskutoční. Doplnenie FOP se vykoná vstupom >F.S< 7/ Takto vystavené EMD nie je možné voidovať. 8/ Pokiaľ bude nová letenka vystavená proti EMD drahšie, bude doplatená bežným spôsobom platby. Pokiaľ bude nová letenka lacnejšia ako použité EMD rozdiel prepadne a nebude ho možné ďalej refundovať. 9/ Pre vystavenie novej letenky je možné použíť len 1 EMD. 10/ Novú letenku platenú EMD nie je možné refundovať klasickým zpôsobom v rezervačnom systéme. Je potrebné riešiť s ČSA. Tento postup v súčasnej dobe platí i pre ďalších dopravcov – AF, KL, MK, BA. Váš Travelport

0 comments

Comments


bottom of page