top of page

SMART BUTTONS

VLASTNÉ
MÚDRÉ TLAČIDLÁ

GettyImages-1142235991.jpeg

Naprogramujte si vlastný múdra tlačidlá a pomôžte svojim agentom používať konzistentné vstupy.
Plugin pre Travelport Smartpoint.

ČO TO JE?

Smart Buttons je skriptovací riešenie, ktoré je dostupné vo forme Smartpoint plaginu. K príprave skriptov môžete využiť programovacie jazky XML, C # alebo úryvky kódu. Vytvorená tlačidla môžete okamžite aktualizovať prostredníctvom centralizovaného XML súboru. Plugin ponúka tri módy prípravy skriptov podľa úrovne vašej znalosti programovania:

  • Jednoduchý mód

  • Štandardné mód

  • Vývojársky mód (vyžaduje znalosť programovania v C #)

Smart Buttons možno nastavovať na viacerých úrovniach: firemné, pobočkovej a individuálne.

ĽAHKÝ MÓD?

V tomto móde používatelia najčastejšie vytvárajú Smart Buttons pre často sa opakujúce vstupy s možnosťou doplnenia voľného textu alebo možnosťou výberu z definovaného zoznamu.

ŠTANDARDNÝ MÓD

Pripomienky užívateľom, aby zaznamenávali údaje, ako je nákladové stredisko, a možnosť spúšťať kryptické vstupy so získanými premenným.

 

Zoskupovanie otázok do bloku.

Možnosti v rozbaľovacej ponuke.

Ak používate rôzne scenáre podľa toho, čo užívateľ zvolí, definujte podmienky if then.

Spúšťajte ďalšie aplikácie, napr. Word, Excel alebo odkaz na webovú stránku.

Premenné môžete zbierať 3 spôsoby: načítaním z terminálového okna, vytvorením vlastných premenných alebo použitím systémových premenných.

Interakcia s terminálovým oknom.

Brand Elements Icon Set Functional Sand_Travel Choice.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Data Flow .png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Technology Partner.png
bottom of page