TBF
TRAVELPORT BOOKING FEED

ANALÝZA CESTOVANIA
SKÚSENOSTI
A EXPORT DÁT

GettyImages-523339432.jpeg

Sofistikovaný nástroj na export údajov o rezerváciách, vďaka ktorému máte možnosť analyzovať cestovné zvyklosti, sledovať dodržiavanie predajných a cestovných zásad.

Brand Elements Icon Set Functional Sand_

AKO TBF FUNGUJE ?

Dáta sú exportované priamo do databázy agentúry. Podporované databázy sú: MSSQL, MSDE, Sybase Sequel Anywhere. Alternatívou je ukladanie súborov na disk vo formáte XML pre import do inej databázy.

TBF dáta sú generované v čase vytvorenia rezervácie, pri úpravách itinerára, v čase vystavenia a zrušenie letenky, pri uložení alebo zmene ocenenie.