top of page

TRAVELPORT COMPETITIVE
INSIGHTS

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ
A REZERVÁCIE

GettyImages-166086085.jpeg

Travelport Competitive Insights poskytuje informácie o tom, čo cestujúci vyhľadávajú a rezervujú. Tieto cenné informácie podporené odvetvovými údajmi (MIDT) a použiteľnou analýzou vám pomôžu zlepšiť výkonnosť vašej cestovnej kancelárie a ponúkajú ponuky pre vašich klientov.

KONKURENCIA

Porovnávajte svoj biznis s ostatnými v  zmysluplnom kontexte

Vizualizujte příležitosti k růstu

Zjistěte, kde se skrývají další příležitosti

CESTUJÚCI

Pochopte súčasné aj prichádzajúce trendy v cestovnom ruchu

Rozpoznajte zmeny správania

Objavte regionálne odlišnosti

PARTNERI

Lepšie ukážte dopravcom, v čom je vaša pridaná hodnota

Lepšie vyjednávacia pozícia

Majte prehľad o promoakciách

Brand Elements Icon Set Functional Sand_Online Travel Agents.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Partner.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_People.png

FINANCIE

Keď potrebujete naplánovať rozpočty na budúci rok, informácie o trhu vám pomôžu stanoviť ciele pre ďalší rast.

PREDAJ A MARKETING

Dáta o správaní cestujúcich môžu poukazovať na nové trendy. Môžete podľa nich upraviť svoje marketingové materiály tak, aby zodpovedali skutočným potrebám a vaši obchodníci sa môžu na tieto požiadavky zamerať.

PREVÁDZKA

Akonáhle zanalyzujeme, ako dobre sa predáva určitý rokov, môžete prispôsobiť cenovú politiku a zlepšiť konverziu.

NÁKUP

Vyjednajte s dodávateľmi lepšie podmienky s ohľadom na to, ako sa Vám teraz na trhu darí.

Brand Elements Icon Set Functional Sand_Upsell.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Travel Choice.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Virtual Reality.png
Brand Elements Icon Set Functional Sand_Tools.png

Prehľad Vášho konkurenčného prostredia zahrňuje:

Prehľad najpredávanejších destinácií a dopravcov

Súčasný nárast rezervácií v porovnaní so štandardom v rámci odvetvia

Metriky na úrovni cestujúcich

Flexibilná analýza vyhľadávania

Získate dáta o svojej konkurencii, ako napríklad:

Možnosť porovnať svoje počty rezervácií s Vašimi konkurentmi

Rozdiely v obchodných výsledkoch

Prehľad dohôd na jednotlivých trasách

Overenie cenovej politiky

Prehľad na úrovni trhu Vám umožní:

Analyzovať trh do hĺbky a hľadať nové príležitosti

Vidieť cieľové destinácie , krajiny a rozpoznať tak hlavné trasy a dopravcu

Zamerajte sa na výsledky a zväčšite svoju konkurenčnú výhodu:

Zarobte na nových príležitostiach k rastu na základe porovnania s konkurenciou

Zaistite, aby váš marketingový rozpočet čerpal na správne destinácie v správnom čase

Vyjednajte výhodnejšie zmluvy so svojimi dodávateľmi

Získajte dáta o tom, čo zákazníci a trh chcú

Overte, ako si stojíte na trhu v porovnaní s vašou konkurenciou

bottom of page